Pretensioonide esitamine

Tulenevalt Võlaõigusseadusest on Kliendil õigus pretensiooni esitada 2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. 

Sellest esimese (1) aasta jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise hetkel ja defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, on Kliendil õigus nõuda toote parandamist.

Kui puudust ei õnnestu parandamise käigus kõrvaldada, on Kliendil õigus nõuda toote väljavahetamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid juhul, kui toodet ei ole võimalik asendada uuega selle puudumise tõttu.

Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et:

1) mööbli säilitamine, ladustamine ja paigaldamine, igapäevane hoidmine ja hooldus on teostatud tehase poolt antud juhendite kohaselt;

2) on järgitud tehase poolt antud juhendeid mööbli kaitsmise kohta niiskuse eest;

3) mööblit on kasutatud normaalsetes kodu- ja elamistingimustes;

4) mööblit ei ole ülekoormatud või kasutatud ebaotstarbeliselt;

5) on järgitud kasutamisviisi, hoidmist-hooldamist puudutavaid ja muid kasutamisjuhendeid.

Pretensiooni esitamise õiguse alla ei kuulu:

1) kasutamise tagajärjel tekkinud normaalne kulumine ning muutused värvuses;

2) kahjustused, mis tulenevad mööbliga ühendatud, liidetud või mööblisse paigaldatud kodumasinast või muust seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav tuulutus vms);

3) ebakorrektse paigaldustöö tagajärjel tekkinud kahjustused;

4) kaudsed kahjustused.

Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

Kui tarbija ei nõustu Webshop Interior OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

1) Tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega).

2) Puudus või selle põhjus eksisteeris kauba üleandmise hetkel.

3) Webshop Interior OÜ on puuduse eest vastutav.

Pretensiooni esitades esitada ostuarve.

Webshop Interior OÜ-st ostetud tooted on reeglina mõeldud koduseks kasutamiseks, juhul kui toote kirjelduse juures pole väidetud teisiti.

Pretensioonide esitamine

Kui Webshop e-poest või Webshop Interior OÜ kauplusest ostetud toodetega esineb probleeme, siis:

1) kontrollige, kas toode on ostetud viimase 2 aasta jooksul, sest vastavalt Võlaõigusseadusele vastutab müüja lepingutingimustele mittevastavuste eest kahe aasta jooksul (VÕS,11.ptk.;paragrahv 218(2));

2) kontrollige, kas toote probleem ei ole vastuolus pretensiooni esitamise õiguse tingimustega.

Loe lähemalt madratsi hooldusest (SIIT)

Kui eelpoolnimetatud tingimused on täidetud, siis:

1) saatke vastavasisuline avaldus (ava SIIT) või täitke alloleva näidise alusel avaldus ning edastage see e-posti aadressile: info@webshop.ee.

Teie ees- ja perekonnanimi:
Teie e-posti aadress ja telefoninumber:
Tellimuse number:
Kauba kättesaamise kuupäev:
Toote nimi või tootekood:

Võimalikult täpselt kirjeldatud, milles on probleem ja võimalusel kahjustatud detaili tähis (lisage võimalusel pildid tootest või toodetest).

Peale avalduse saabumist võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja vajadusel parandamiseks.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile: info@webshop.ee või helistada telefonil: 521 5970.

Webshop Interior OÜ vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin (www.komisjon.ee). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole (ec.europa.eu).